Όροι Χρήσης

Σας ευχαριστούμε πολύ που επισκεφτήκατε τον διαδυκτιακό τόπο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ». Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Με την προσπέλαση ή τη χρήση αυτής της διαδυκτιακής τοποθεσίας συμφωνείτε και δεσμεύεστε ρητά από τους όρους χρήσης, τους οποίους και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους χρήσης κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε και οι αλλαγές αυτές θα εμφαίνονται στην παρούσα ηλεκτρονική τοποθεσία. Εφόσον μετά την ανάρτηση των εν λόγω αλλαγών συνεχίσετε να συνδέεστε και να χρησιμοποιείτε αυτήν την τοποθεσία, αποδέχεστε εξίσου ρητά κι ανεπιφύλακτα τις εν λόγω αλλαγές.

Εάν δεν συμφωνείτε με τη δέσμευσή σας από τους Όρους Χρήσης παρακαλούμε να αποσυνδεθείτε αμέσως από αυτήν την τοποθεσία. Σε περίπτωση παραμονής σας, ουδεμία ευθύνη φέρει η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ».

Χρήστες/Επισκέπτες Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα ανήκει και ελέγχεται από την «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» και απευθύνεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Εάν δεν πληρούνται οι κατά νόμο προϋποθέσεις για την χρήση αυτής από τα πρόσωπα αυτά, δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας από αυτά και ουδεμία ευθύνη φέρει η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ». Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης ή τερματισμός λειτουργίας

H «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει, τροποποιεί, αναθεωρεί μονομερώς και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους του επισκέπτη συνέχιση της χρήσης της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής στους Όρους Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεται ρητά κι ανεπιφύλακτα αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ», σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα συναλλακτικά ήθη. Επιπλέον, η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, ολικώς ή μερικώς, την πρόσβαση σε αυτήν την τοποθεσία.

Διανοητική Ιδιοκτησία

Τα έργα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτήν την τοποθεσία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, το κείμενο, τα διακριτικά γνωρίσματα, το σήμα, τον διακριτικό τίτλο, τον σχεδιασμό, το λογισμικό, οι εικόνες, τα γραφικά, ο ήχος, οι ηχογραφήσεις, οι εικόνες, η επωνυμία, ο κώδικας πηγής και το περιεχόμενο, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ». Τα εν λόγω αντικείμενα διανοητικής ιδιοκτησίας και το υλικό που είναι δημοσιευμένο στην εν λόγω διαδικτυακή τοποθεσία ανήκουν αποκλειστικά στην «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ», αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικής κι απόλυτης ιδιοκτησίας της , προστατεύονται από τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία περί πνευματικής και διανοητικής εν γένει ιδιοκτησίας που εκάστοτε ισχύει, και διατίθενται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) και προσωρινή χρήση. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση, παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, η δημόσια προβολή, χρήση για τη δημιουργία παράγωγου έργου, τοποθέτηση συνδέσμων, μεταφορά, πώληση ή άλλη χρήση για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή, έγγραφη άδεια της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ». Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και άλλων δικαιωμάτων ή προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Σήμα – Διακριτικός Τίτλος

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, φόρτωση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση, δημόσια προβολή, χρήση για τη δημιουργία παράγωγου έργου, πώληση ή άλλη χρήση για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς του σήματος, του διακριτικού γνωρίσματος και της επωνυμίας της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» που υπάρχει σε αυτήν την τοποθεσία χωρίς την προηγούμενη παροχή έγγραφης συναίνεσης της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ».

Υποβολές

Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» μέσω αυτής της τοποθεσίας καθίστανται ιδιοκτησία της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ». Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» διαθέτει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί κατά την κρίση της, ελεύθερα, χωρίς κανέναν περιορισμό και για οποιονδήποτε λόγο και σκοπό κάθε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται στις εν λόγω πληροφορίες. Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» δεν δεσμεύεται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις υποβαλλόμενες πληροφορίες, παρά μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ειδική συμφωνία ή όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο. Με την εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων εκ του νόμου όρων και προϋποθέσεων, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν αποστέλλετε στην ιστοσελίδα της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» μέσω διαδικτύου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, εκλαμβάνονται και μεταχειρίζονται ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν υφίσταται καμία δέσμευση ή υποχρέωση ως προς τις πληροφορίες αυτές.

Cookies

Η ιστοσελίδα της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» που χρησιμοποιεί το URL www.apanemistegi.gr , χρησιμοποιεί Cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τη πολιτική των Cookies, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Χρήση πληροφοριών και υλικών

Αυτή η τοποθεσία αποτελεί ιδιοκτησία της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» και παρέχεται στους επισκέπτες μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο αυτής της τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων, των προϋποθέσεων και των περιγραφών, υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών. Η μη επιτρεπόμενη χρήση ή προσπέλαση αυτής της τοποθεσίας ή η μη προσήκουσα χρήση κωδικών πρόσβασης ή πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την τοποθεσία από τους επισκέπτες αυτής, απαγορεύεται αυστηρά, εφαρμοζόμενων των προβλεπόμενων εκ του νόμου κυρώσεων

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

H «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» μπορεί να συμπεριλάβει στην τοποθεσία αυτή συνδέσμους και δείκτες προς δικτυακές τοποθεσίες που διατηρούνται και λειτουργούν από τρίτους, και τις οποίες οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν κατά την απόλυτη κρίση τους. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους και η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση τους, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα ή / και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και / ή την ποιότητα των περιεχομένων στις εν λόγω ιστοσελίδες. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» δεν παρακολουθεί τις συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου σε αυτήν την τοποθεσία δεν υποδηλώνει ότι η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» υιοθετεί ή συνιστά οποιαδήποτε άποψη, ιδέα, είδος, προϊόν, πληροφορία ή υπηρεσία που παρέχεται μέσω των εν λόγω συνδεδεμένων τοποθεσιών. Τυχόν επίσκεψη, σύνδεση ή συμμετοχή των επισκεπτών της διαδικτυακής μας τοποθεσίας, σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και της παράδοσης οποιωνδήποτε ειδών, προϊόντων ή υπηρεσιών, βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη σχέση των επισκεπτών με το συνδεδεμένο τρίτο πάροχο. Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» δεν ελέγχει αυτές τις τοποθεσίες τρίτων και δεν παρέχει εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο, στα είδη, στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που παρουσιάζονται ή παρέχονται στις εν λόγω τρίτες τοποθεσίες. Οι Επισκέπτες της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας συμφωνούν ρητά ότι η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που σχετίζονται με την πρόσβαση στις εν λόγω δικτυακές τοποθεσίες και τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των τοποθεσιών και των περιεχομένων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές.

Αποποίηση εγγυήσεων – Περιορισμός ευθύνης

Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό τους είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Δεν δίνει ωστόσο κανενός είδους εγγύηση, ούτε και υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα της ιστοσελίδας της. Ο χρήστης αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του διαδικτυακής τοποθεσίας της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ», δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ». Σε καμιά περίπτωση η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημίες, απώλειες ή υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων – αλλά όχι περιοριστικά – τυχόν διαφυγόντων κερδών, απώλειας ευκαιριών, ή κάθε έμμεσης, συνεπαγόμενης, παρεπόμενης ή ειδικής ζημίας, ζημίας από ποινική δίωξη ή αποζημίωσης, είτε συμβατικής, είτε στα πλαίσια της εγγύησης ή από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αιτιώδη αστική ευθύνη ή άλλο λόγο, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν ή να σχετίζονται με την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της τοποθεσίας ή οποιουδήποτε τμήματός της, ή και οποιασδήποτε συνδεδεμένης τοποθεσίας, ακόμη και αν η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ζημιών, απωλειών, ή ευθυνών. Ούτε η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση της ιστοσελίδας της, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης ή άλλης ζημίας, που τυχόν προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συνεργάτη της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Αποζημίωση

Οι επισκέπτες της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας συμφωνούν ότι γενικά θα προβαίνουν σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια, προκειμένου να μην υποστεί η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» και οι προστηθέντες της οποιαδήποτε ζημία συνεπεία αξιώσεως ή δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών και εξόδων, που σχετίζονται με την από μέρους των επισκεπτών παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης ή κακή χρήση της τοποθεσίας ή των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Οι επισκέπτες συμφωνούν να χρησιμοποιούν σωστά τις υπηρεσίες, χωρίς να παραβιάζουν τον νόμο ή να καταπατούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων, εγγυώνται την ακρίβεια των δεδομένων τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση οποιασδήποτε βλάβης στην «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» λόγω ανακριβών πληροφοριών. Σε αντίθετη περίπτωση οι επισκέπτες συμφωνούν ότι υποχρεούνται να αποζημιώσουν την «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» για κάθε τέτοια ζημία που προήλθε από δικές τους ενέργειες ή παραλείψεις.

Δυνατότητα διαχωρισμού

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην ιστοσελίδα της.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης συνιστούν σύμβαση μεταξύ υμών και της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ». Συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση αυτής της τοποθεσίας διέπεται από, και ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Συμφωνείτε ρητά ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δικαίου, ενώ αποκλειστικά αρμόδια Δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη αυτής της δικτυακής τοποθεσίας διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς επίσης και από και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, όπως ισχύουν.
Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για να ενημερωθείτε σε σχέση με την πολιτική της ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, στην οποία είναι αναρτημένη η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εδώ.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ παρακαλούμε όπως αποστείλετε e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Μετάβαση στο περιεχόμενο